Thông tin thư mục


Giáo trình thực hành đồng sơn ô tô: dùng cho ngành công nghệ ô tô trình độ cao đẳng / Đỗ Hoàng Duy (chủ biên)

1 REVIEW(S)
  • Đỗ Hoàng Duy (chủ biên)
  • : Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
 Thông tin chi tiết
Mô tả  53 tr 
Tiêu đề đề mục 

Đồng sơn ô tô--Thực hành

 Nơi yêu cầu

Không có thông tin xếp giá