Thông tin thư mục


Giáo trình nguyên lý chi tết máy: dùng cho ngành công nghệ ô tô / Nguyễn Thanh Giang

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Thanh Giang
  • : Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, 2020
 Thông tin chi tiết
Mô tả  173 tr 
Tiêu đề đề mục 

Nguyên lý chi tiết máy

 Nơi yêu cầu

Không có thông tin xếp giá