Thông tin thư mục


Giáo trình phần mềm chẩn đoán kỹ thuật ô tô: dùng cho ngành công nghệ ô tô trình độ cao đẳng / Nguyễn Hữu Mạnh (chủ biên)

1 REVIEW(S)
  • Nguyễn Hữu Mạnh (chủ biên)
  • : Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố HồChí Minh, 2018
 Thông tin chi tiết
Mô tả  85 tr 
Tiêu đề đề mục 

Phần mềm chẩn đoán ô tô

 Nơi yêu cầu

Không có thông tin xếp giá